Σε μιά προσπάθεια να προσφέρουμε καλύτερες και πιο πλούσιες υπηρεσίες έχουμε αναπτύξει ενα chat και μια σελίδα όπου φιλοξενεί εικόνες οι οποίες λαμβάνονται απο μια live webcamera που έχει στηθεί στην περιοχή της Βάρης Βούλας.